.

 

 Dzięki połączeniu zalet Katalogu i Internetu w jednym oraz elektronicznej dystrybucji informacji System Informacji Branżowej kontaktuje i sprzedaje, zapewniając:

 Nieograniczony dostęp do pełnej i szczegółowej prezentacji towarów i usług na platformie;

 Efektywne dotarcie do grupy potencjalnych klientów dzięki
 internetowemu nośnikowi informacji;


 Przedstawienie Firmy jako wiarygodnego partnera dla kooperantów z Polski i z innych krajów Unii Europejskiej dzięki: 
        wysokiemu, unijnemu standardowi prezentacji oferty; 
        podaniu pełnych danych firmy, jej nagród, wyróżnień, certyfikatów i referencji;

 Szybką i łatwą drogę dotarcia do firmy dzięki:
        zaawansowanemu systemowi wyszukiwania informacji o towarach, usługach i ich oferentach;

 Wygodną i łatwą komunikację potencjalnych klientów z Firmą dzięki opcjom aktywnego kontaktu platformy internetowej;

Polski Biznes