Kontakt

Aby uzyskać informacje o interesującym Państwa produkcie lub usłudze:
- proszę wybrać nr telefonu znajdujący się pod nazwą firmy oferującej produkt lub usługę, lub
- skorzystać z formularza zapytania

W celu uzyskania informacji o formach prezentacji na platformie 4b.pl prosimy o kontakt:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

  tel.  +48 42 942 01 61
 
  email: bok@4b.pl

Biuro Obsługi Klienta pracuje w dni robocze w godzinach 9-16.


........................................................................................................................................................

Platforma 4b.pl jest własnością firmy Webski Kolektyw Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi
ul. Gen. Romualda Traugutta 25
90-113 Łódź
REGON 101651794
NIP 7252069934
KRS 0000474452 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS


Polski Biznes