Polski Biznes

Instal Kraków S.A.

30-732 Kraków ul. Konstantego Brandla 1

tel.: 012 653-23-47, sekretariat 012-652-21-02

fax: 653-21-97


rok założenia firmy: 1950

PLEN
Instal Kraków S.A.

Historia Spółki sięga 1 marca 1950, kiedy zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych nr 2. Od 1951 do 1958 roku przedsiębiorstwo działało pod nazwą Krakowskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych, a w latach 1958 - 1962 jako Przedsiębiorstwo „ Instalacje Przemysłowe”. Od roku 1962 do 1967 nazwa przedsiębiorstwa brzmiała Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych, a w 1967 roku nazwa została zmieniona na Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL w Krakowie.
W 1992 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL w Krakowie zostało postawione w stan likwidacji w celu prywatyzacji. Na mocy aktu notarialnego w dniu 17 kwietnia 1992 roku powołano INSTAL KRAKÓW Sp. z o. o., w celu przejęcia mienia likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego. Założycielami Spółki byli pracownicy przedsiębiorstwa państwowego.
W dniu 18 stycznia 1996 roku umowa leasingu została przekształcona w umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Skarbem Państwa a INSTAL KRAKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 30 maja 1998 roku podjęto uchwałę o przekształceniu Spółki INSTAL KRAKÓW Sp. z o. o. w Spółkę INSTAL KRAKÓW Spółka Akcyjna, która 31 lipca 1998 została wpisana do rejestru handlowego.