Polski Biznes

NIP: 642-294-59-96

ASTECO POLSKA

44-200 Rybnik ul. Jankowicka 23/25
tel.: 032 7970798,
fax: 7570757
e-mail: k.skibinski@asteco.pl
rok założenia firmy: 2006

Wpis podstawowy w katalogu 4b.pl