Polski Biznes

NIP: 754-033-47-83

Ilość pracowników: brak danych

Cementownia Odra S.A.

45-202 Opole ul. Budowlanych 9
tel.: 77 454-28-60, ; 402-08-99 - centrala; 402-08-80:82 -dz.sprzedaży
fax: 453-66-70
e-mail: marketing@odrasa.com.pl
www : www.odrasa.com.pl

Wpis podstawowy w katalogu 4b.pl