Polski Biznes

NIP: 727-00-24-008

Inex Drukarnia

91-008 Łódź ul. Drewnowska 77
tel.: 0-42 654-88-40,
fax: 654-88-40
e-mail: inex@inexdruk.pl
www : www.inexdruk.pl
rok założenia firmy: 1993

Wpis podstawowy w katalogu 4b.pl