Polski Biznes

NIP: 525-000-93-58

Instytut Techniki budowlanej

00-611 Warszaw ul. Filtrowa 1
tel.: 022 825-13-30, centrala
e-mail: itb@itb.pl
www : www.itb.pl
rok założenia firmy: 1945

Wpis podstawowy w katalogu 4b.pl