Polski Biznes

Spółdzielnia Inwalidów Poligraf ZPCh

30-010 Kraków ul. Oboźna 29B
tel.: 012 634-00-50, dział techniczny; 633-27-03 - zarząd; 633-21-07
e-mail: biuro@poligrafsi.com.pl
www : www.poligrafsi.com.pl
rok założenia firmy: 1949

Wpis podstawowy w katalogu 4b.pl