Polski Biznes

NIP: 7822163938

Ilość pracowników: 5-10

Wytwórnia Mas bitumicznych-Poznań Sp. z o.o.

61-357 Poznań ul. Gołężycka 95
tel.: 61 8770400,
e-mail: wmb@jedynka-empeerde.com.pl
www : www.wmb.poznan.pl
rok założenia firmy: 2000

Wpis podstawowy w katalogu 4b.pl