Polski Biznes

Ilość pracowników: 2-5

Jazet Wielobranzowe Przedsiębiorstwo Uslugowo-Handlowe

63-100 Śrem ul. Kolejowa 10
tel.: 61 283-32-20,
fax: 061 283-73-95
e-mail: jazet@nx.pl
www : jazet.nx.pl

Wpis podstawowy w katalogu 4b.pl