Polski Biznes

NIP: 895-100-90-68

Ilość pracowników: brak danych

Bingo

51-169 Wrocław ul. Lekcyjna 70
tel.: 071 372-67-33,
fax: 372-61-67
e-mail: bingo@bingo.wroc.pl
www : www.bingo.wroc.pl

Wpis podstawowy w katalogu 4b.pl