Polski Biznes
Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

Videotekst Zakład Elektroniczny

Telefon:
61 862-77-91, biuro, tel. kom. 602 62 22 94
E-mail:
Videotekst Zakład Elektroniczny
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Pomiar elektryczny

Nazwa rozszerzona:

Pomiar elektryczny Poznań

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Marka:
Videotekst
Czas wykonania:
Zgodnie z umową
Warunki handlowe:
Do uzgodnienia
Opis usługi:
Pomiary elektryczne nn i wn
Wykonujemy pomiary elektryczne nn i wn z zakresu:

pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych;
pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim obwodów silnoprądowych miernikiem impedancji pętli zwarcia o rozdzielczości 0,1 mili Ohma;
badania maszyn i urządzeń zgodnie PN - EN 60204 - 1: 2006 "Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn Część 1: Wymagania ogólne"
kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt. 2;
pomiary napięć rażenia dla urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1 kV;
pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych;
badania elementów ochrony przepięciowej;
badania kabli niskiego i wysokiego napięcia;
lokalizacja uszkodzeń, identyfikacja i wyznaczanie trasy kabli niskiego i wysokiego napięcia;
pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia;
badania transformatorów;
badania oleju transformatorowego (badania skrócone);
badania instalacji i urządzeń automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej;
badania wyzwalaczy nadprądowych pierwotnych (Wip);
badania sprzętu ochronnego ( rękawice i obuwie dielektryczne, drążki manipula- cyjne, wskaźniki napięcia, uzgadniacze faz, dywaniki izolacyjne);
zdalne pomiary temperatury urządzeń i rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia;
badania elektronarzędzi, spawarek, zgrzewarek.

SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes