Polski Biznes
Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

AUTOMATEX Zakład Automatyki i Elektroniki Sp. z o.o.

Telefon:
61 868 95 09,
E-mail:
AUTOMATEX Zakład Automatyki i Elektroniki Sp. z o.o.

Ścieżka branżowa:

Przemysł drzewny / Suszenie drewna
Produkt - informacje
Nazwa produktu:

Komputerowy system sterowania i nadzoru suszarni drewna

Nazwa rozszerzona:

Komputerowy system sterowania i nadzoru suszarni drewna

Komputerowy system sterowania i nadzoru suszarni drewna Komputerowy system sterowania i nadzoru suszarni drewna

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Typ/Model:
KSD01
Marka:
Automatex
Opis produktu:
Program monitorowania pracy suszarni „SUSZ” współpracujący ze sterownikami zainstalowanymi w komorach suszących drewno pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji opisujących proces suszenia drewna w celu udokumentowania i nadzorowania przebiegu suszenia. Współpraca ze sterownikiem odbywa się poprzez linię do transmisji szeregowej, łączącą komputer z wszystkimi zainstalowanymi na terenie suszarni drewna komorami do suszenia drewna (przy zastosowaniu odpowiednich układów elektronicznych zapewniających właściwą jakość transmisji na dużych odległościach i dużym poziomie zakłóceń). W celu uniknięcia przekłamywania lub gubienia przesyłanych danych, dane wysyłane przez sterownik suszarni lub komputer są kodowane. Program otrzymuje ze sterownika wszelkie dane niezbędne do prawidłowego opisu przebiegu suszenia, są to między innymi: temperatury , wilgotności, stany urządzeń wykonawczych, zgłaszane przez sterownik alarmy itd. Na podstawie otrzymywanych danych możliwe jest zobrazowanie na wykresach przebiegu suszenia drewna, wykonania raportów informujących o szczegółach przebiegu procesu suszenia oraz zobrazowanie aktualnych warunków panujących w komorze suszarni.
W oparciu o ekran przedstawiający użytkownikowi warunki panujące w komorze suszarni możliwe jest zdalne zaprogramowanie (zmiana) niektórych parametrów procesu suszenia. Program pozwala także na dostęp do danych archiwalnych z możliwością wykonania analogicznych raportów i wykresów jak dla procesów ,które się jeszcze nie zakończyły.

W sytuacji, gdy program monitorowania „SUSZ” nie jest uruchomiony (nie pracuje komputer, na którym program zainstalowano, brak połączenia ze sterownikami komór suszarni) dane są gromadzone przez sterownik suszarni, jednak okres za który można gromadzić dane bez utraty chociażby części informacji jest ograniczony.

System jest przystosowany do współpracy ze sterownikami MSSD-02, MSSD-02m, MSSD-03 i kolejnymi ewentualnymi modyfikacjami tych układów.

Wymagania sprzętowe
komputer z zainstalowanym systemem Windows 95/98/ME/XP/Vista
conajmniej 64 MB RAM
CDROM 8x
monitor kolorowy, wymagana rozdzielczość 800x600 pikseli
wolny port szeregowy lub USB
drukarka kolorowa (zalecana)

Komputer wyposażamy w moduł transmisji SU485 podłączany do gniazda RS232. Do modułu podpięte zostają za pomocą dwużyłowego kabla transmisyjnego sterowniki poszczególnych komór.


Charakterystyka systemu
możliwość obsługi do 31 komór,transmisja szeregowa RS485 na dwużyłowym kablu transmisyjnym (do 1200 m),praca w systemie master (komputer) - slave (sterownik),
pełna rejestracja i wizualizacja poszczególnych procesów - próbkowanie co 1 min.,
podgląd aktualnego stanu poszczególnych komór,
graficzne przedstawienie (wykresy) istotnych parametrów procesu: - wybór parametrów z listy, - skalowane wykresy za cały okres, - lupa 8-godzinna,
wieloletnia baza danych (zależna od pojemności twardego dysku) wszystkich zrealizowanych procesów z możliwością przeglądania procesów archiwalnych,
buforowanie informacji w sterownikach poszczególnych komór - zapobiega utracie danych po wyłączeniu komputera lub w czasie awarii systemu. Po zapełnieniu bufora następuje kompresja danych o 50% i dwukrotne zmniejszenie częstotliwości zapisu. Po kolejnym przepełnieniu sytuacja się powtarza,
zdalna modyfikacja parametrów procesu.


Program monitorowania pracy suszarni „SUSZ” współpracujący ze sterownikami zainstalowanymi w komorach suszących drewno pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji opisujących proces suszenia drewna w celu udokumentowania i nadzorowania przebiegu suszenia. Współpraca ze sterownikiem odbywa się poprzez linię do transmisji szeregowej, łączącą komputer z wszystkimi zainstalowanymi na terenie suszarni drewna komorami do suszenia drewna (przy zastosowaniu odpowiednich układów elektronicznych zapewniających właściwą jakość transmisji na dużych odległościach i dużym poziomie zakłóceń). W celu uniknięcia przekłamywania lub gubienia przesyłanych danych, dane wysyłane przez sterownik suszarni lub komputer są kodowane. Program otrzymuje ze sterownika wszelkie dane niezbędne do prawidłowego opisu przebiegu suszenia, są to między innymi: temperatury , wilgotności, stany urządzeń wykonawczych, zgłaszane przez sterownik alarmy itd. Na podstawie otrzymywanych danych możliwe jest zobrazowanie na wykresach przebiegu suszenia drewna, wykonania raportów informujących o szczegółach przebiegu procesu suszenia oraz zobrazowanie aktualnych warunków panujących w komorze suszarni.
W oparciu o ekran przedstawiający użytkownikowi warunki panujące w komorze suszarni możliwe jest zdalne zaprogramowanie (zmiana) niektórych parametrów procesu suszenia. Program pozwala także na dostęp do danych archiwalnych z możliwością wykonania analogicznych raportów i wykresów jak dla procesów ,które się jeszcze nie zakończyły.

W sytuacji, gdy program monitorowania „SUSZ” nie jest uruchomiony (nie pracuje komputer, na którym program zainstalowano, brak połączenia ze sterownikami komór suszarni) dane są gromadzone przez sterownik suszarni, jednak okres za który można gromadzić dane bez utraty chociażby części informacji jest ograniczony.

System jest przystosowany do współpracy ze sterownikami MSSD-02, MSSD-02m, MSSD-03 i kolejnymi ewentualnymi modyfikacjami tych układów.


Wymagania sprzętowe
komputer z zainstalowanym systemem Windows 95/98/ME/XP/Vista
conajmniej 64 MB RAM
CDROM 8x
monitor kolorowy, wymagana rozdzielczość 800x600 pikseli
wolny port szeregowy lub USB
drukarka kolorowa (zalecana)

Komputer wyposażamy w moduł transmisji SU485 podłączany do gniazda RS232. Do modułu podpięte zostają za pomocą dwużyłowego kabla transmisyjnego sterowniki poszczególnych komór.

Charakterystyka systemu
możliwość obsługi do 31 komór,transmisja szeregowa RS485 na dwużyłowym kablu transmisyjnym (do 1200 m),
praca w systemie master (komputer) - slave (sterownik),
pełna rejestracja i wizualizacja poszczególnych procesów - próbkowanie co 1 min.,
podgląd aktualnego stanu poszczególnych komór,
graficzne przedstawienie (wykresy) istotnych parametrów procesu: - wybór parametrów z listy, - skalowane wykresy za cały okres, - lupa 8-godzinna,
wieloletnia baza danych (zależna od pojemności twardego dysku) wszystkich zrealizowanych procesów z możliwością przeglądania procesów archiwalnych,
buforowanie informacji w sterownikach poszczególnych komór - zapobiega utracie danych po wyłączeniu komputera lub w czasie awarii systemu. Po zapełnieniu bufora następuje kompresja danych o 50% i dwukrotne zmniejszenie częstotliwości zapisu. Po kolejnym przepełnieniu sytuacja się powtarza,
zdalna modyfikacja parametrów procesu.SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes