Polski Biznes
Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

FUH Eko-Top sp. z o.o.

Telefon:
017 7735560,
E-mail:
FUH Eko-Top sp. z o.o.
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Odpady z przeróbki ropy naftowej - unieszkodliwianie

Nazwa rozszerzona:

Unieszkodliwianie odpadów z przeróbki ropy naftowej

Odpady z przeróbki ropy naftowej - unieszkodliwianie Unieszkodliwianie odpadów z przeróbki ropy naftowej

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Warunki handlowe:
Według umów indywidualnych
Opis usługi:
Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
* Osady z dna zbiorników
* Wycieki ropy naftowej
* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
* Kwaśne smoły
* Inne smoły
* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
* Ropa naftowa zawierająca kwasy
* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
* Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
* Bitum
* Odpady ciekle zawierające fenole
* Odpady zawierające siarkę

SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes