Polski Biznes
Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

FUH Eko-Top sp. z o.o.

Telefon:
017 7735560,
E-mail:
FUH Eko-Top sp. z o.o.
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Odpady z procesów termicznych - unieszkodliwianie

Nazwa rozszerzona:

Unieszkodliwianie odpadów z procesów termicznych

Odpady z procesów termicznych - unieszkodliwianie Unieszkodliwianie odpadów z procesów termicznych

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Warunki handlowe:
Według umów indywidualnych
Opis usługi:
Odpady z procesów termicznych
* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej w tym zawierające oleje
* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z woda gazy palne w niebezpiecznych ilościach
* Odpady zawierające smole, z produkcji anod
* Odpady zawierające węgiel z produkcji anod
* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
* Odpady z uzdatniania wody
Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z woda gazy palne w niebezpiecznych ilościach
* Odpadowe anody
* Odpadowe środki wiążące w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
* Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego w tym zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Odpady stale z zakładowych oczyszczalni ścieków w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
* Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
* Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes