Polski Biznes
Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

FUH Eko-Top sp. z o.o.

Telefon:
017 7735560,
E-mail:
FUH Eko-Top sp. z o.o.
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Odpady z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych - unieszkodliwianie

Nazwa rozszerzona:

Unieszkodliwianie odpadów z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Odpady z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych - unieszkodliwianie Unieszkodliwianie odpadów z budów, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Warunki handlowe:
Według umów indywidualnych
Opis usługi:
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
* Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
* Odpady z remontów i przebudowy dróg
* Drewno
* Szkło
* Tworzywa sztuczne
* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
* Asfalt zawierający smołę
*Asfalt
* Smoła i produkty smołowe
* Odpadowa papa
* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
* Kable zawierające ropę naftowa, smole i inne substancje niebezpieczne
* Kable
* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
* Gleba i ziemia, w tym kamienie
* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
* Urobek z pogłębiania
* Tłuczeń torowy (kruszywo) w tym zawierający substancje niebezpieczne
* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
* Materiały izolacyjne
* Materiały konstrukcyjne zawierające gips w tym zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
* Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes