Polski Biznes
Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

FUH Eko-Top sp. z o.o.

Telefon:
017 7735560,
E-mail:
FUH Eko-Top sp. z o.o.
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Odpady medyczne i weterynaryjne - utylizacja

Nazwa rozszerzona:

Utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych

Odpady medyczne i weterynaryjne - utylizacja Utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Warunki handlowe:
Według umów indywidualnych
Opis usługi:
Odpady medyczne i weterynaryjne
- Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki
- Części ciała i organy oraz pojemniki na krew służące do jej przechowywania
- Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sadzenia, ze wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady)
- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne
- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
- Leki
- Odpady amalgamatu dentystycznego
- Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych
- Zużyte kąpiele le cznicze aktywne biologicznie
- Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
- Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich

SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes