Polski Biznes
Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

FUH Eko-Top sp. z o.o.

Telefon:
017 7735560,
E-mail:
FUH Eko-Top sp. z o.o.
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych - utylizacja

Nazwa rozszerzona:

Utylizacja odpadów z produkcji i stosowania powłok ochronnych

Odpady z produkcji i stosowania powłok ochronnych - utylizacja Utylizacja odpadów z produkcji i stosowania powłok ochronnych

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Warunki handlowe:
Według umów indywidualnych
Opis usługi:
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
- Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- Odpady farb i lakierów
- Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- Szlamy z usuwania farb i lakierów
- Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- Szlamy wodne zawierające farby i lakiery
- Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- Odpady z usuwania farb i lakierów
- Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w
- Zmywacz farb lub lakierów
- Odpady proszków powlekających
- Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
- Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
- Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
- Odpady ciekle zawierające farby drukarskie
- Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
- Odpady farb drukarskich
- Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
- Szlamy farb drukarskich
- Zużyte roztwory trawiące
- Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
- Odpadowy toner drukarski
- Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
- Zdyspergowany olej
- Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- Odpadowe kleje i szczeliwa
- Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- Osady z klejów i szczeliw
- Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw
- Odpady ciekle klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- Odpady ciekle klejów lub
- Olej żywiczny
- Odpady izocyjanianów

SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes