Polski Biznes
Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

FUH Eko-Top sp. z o.o.

Telefon:
017 7735560,
E-mail:
FUH Eko-Top sp. z o.o.
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Odpady z produkcji i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej i nieorganicznej - utylizacja

Nazwa rozszerzona:

Utylizacja odpadów z produkcji i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej i nieorganicznej

Odpady z produkcji i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej i nieorganicznej - utylizacja Utylizacja odpadów z produkcji i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej i nieorganicznej

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Warunki handlowe:
Według umów indywidualnych
Opis usługi:
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
* Kwas siarkowy i siarkawy
* Kwas fosforowy i fosforawy
* Kwas azotowy i azotawy
* Inne kwasy
* Wodorotlenek wapniowy
* Wodorotlenek amonowy
* Wodorotlenek sodowy i potasowy
* Inne wodorotlenki
* Sole i roztwory w tym zawierające metale ciężkie
* Tlenki metali w tym zawierające metale ciężkie
* Odpady zawierające metale ciężkie
* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
* Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione
* Węgiel aktywny z produkcji chloru
* Roztwory i kwasy np. kwas siarkowy
* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
* Poreakcyjne odpady związków
* Fosfogipsy
* Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami
* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
* Odpadowy siarczan żelazowy
* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
* Zużyty węgiel aktywny
* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi


Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
* Wody popłuczne i ługi macierzyste
* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych
* Wody popłuczne i ługi macierzyste
* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Odpady tworzyw sztucznych
* Odpady z dodatków w tym zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
* Odpady zawierające silikony
* Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
* Wody popłuczne i ługi macierzyste
* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Wody popłuczne i ługi macierzyste
* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Odpady stale zwierające substancje niebezpieczne
* Przeterminowane środki ochrony
* Wody popłuczne i ługi macierzyste
* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Odpady stale w tym zwierające substancje niebezpieczne
* Odpady ciekle w tym zawierające substancje niebezpieczne
* Ziemia bieląca z rafinacji oleju
* Zwroty kosmetyków i próbek

SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes