Polski Biznes
Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

FIRE PREVENT Biuro Usług Przeciwpożarowych

Telefon:
061 653 80 33, 604 50 99 34
E-mail:
FIRE PREVENT Biuro Usług Przeciwpożarowych
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony ppoż.

Nazwa rozszerzona:

Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony ppoż.

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Opis usługi:
Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Doradztwo z zakresu systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.
Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego.
Audyty ppoż.
Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Informacja na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych.
Sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.
Oceny zagrożenia wybuchem, szacowanie ryzyka i skutków wybuchu.
Sporządzanie „Dokumentów Zabezpieczenia Przed wybuchem”.
Przygotowanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.

SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes