Wystawca produktu\usługi - informacje
Nazwa firmy:

Rzeczoznawcy PZM

Telefon:
61 853-78-87 ; kom. 506-184-327,
E-mail:
Rzeczoznawcy PZM
Usługa - informacje
Nazwa usługi:

Certyfikacja Rzeczoznawców Samochodowych

Nazwa rozszerzona:

Certyfikacja Rzeczoznawców Samochodowych

Certyfikacja Rzeczoznawców Samochodowych Certyfikacja Rzeczoznawców Samochodowych

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Marka:
PZM
Opis usługi:
Pierwsze w Polsce Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikuje od 2000 roku rzeczoznawców samochodowych spełniających wymagania wstępne potwierdzone następującymi dokumentami:( certyfikat PCA nr AC068)
Wykształcenie wyższe (dyplom ukończenia studiów),
5 lat praktyki w dziedzinie związanej z motoryzacją,
Prawo jazdy kat. A, B, i C1, lub C,
Świadectwo niekaralności (wydane z datą nie wcześniejszą
od 3 miesięcy przed złożeniem wniosku - dopuszczalne dostarczenie bezpośrednio przed egzaminem).
Zaświadczenie o zatrudnieniu (lub dokument o prowadzeniu dział. gospodarczej).
Opinia pracodawcy.
Pisemna rekomendacja od dwóch członków SRTSiRD (posiadających minimum 3 letni staż członkowski)
Dokumenty z odbytych szkoleń i o okresie wykonywanej działalności rzeczoznawcy samochodowego (nie krótszym od 2 lat).
Fotografie - 2 szt.
Kopie zaświadczeń o posiadanych specjalnościach rzeczoznawczych (A,B,C,D) nadanych przez Komisję Weryfikacyjną MTiGM oraz SRTSiRD.
Dokument o powołaniu na biegłego sądowego z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego.
Uzyskany certyfikat upoważnia rzeczoznawcę do ubiegania się o wpis na listę rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Infrastruktury wg wymagań zawartych w Ustawie sejmowej "Prawo o ruchu drogowym" § 79a pkt. 6.1. ust.1. z późn. zmianami. Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie ul. Kochanowskiego 45 e-mail: rzeczoznawcy@rzeczoznawcy.com.pl
www.rzeczoznawcy.com.pl wydało ponad 360 certyfikatów (w Wielkopolsce 48) rzeczoznawcom, którzy zdali testy i egzaminy przewidziane procedurami systemu jakości.

SZUKAJ PRODUKTU / usługi lub firmy

 

POLECANE PRODUKTY I USŁUGI

Polski Biznes